Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

Bohoslužby

Bohoslužby

Bohoslužby jsou ústředním setkáním sboru. Při nich se scházejí všechny generace. Společně zpíváme, modlíme se, nasloucháme zvěsti Písem svatých, slovu kázání a – nejméně jednou měsíčně – slavíme svatou Večeři Páně. Očekáváme, že budeme navštíveni Boží milostí a posíleni ve víře, lásce a naději. Jsme otevřeným společenstvím, k účasti na bohoslužebném shromáždění zveme všechny lidi. A jsme rádi, když jsou s námi také děti. Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli v 9:30, o některých svátcích i v jiný čas (bývá uveřejněno ve sborovém zpravodaji). swwwwwwwwwwwwww

Sborové shromáždění

Sborové shromáždění je členskou schůzí sboru. Schází se nejméně jednou ročně. Členové sboru starší 18 let při něm uplatňují své právo účinně rozhodovat o životě sboru. Sborové shromáždění se zabývá vším, čím sbor žije, tedy otázkami duchovními, bohoslužebnými, pastoračními, finančními, opravami a údržbou sborových budov. Sborové shromáždění volí faráře sboru (na dobu určitou, maximálně na 10 let), volí staršovstvo (na 6 let), schvaluje hospodaření a rozpočet sboru, volí své zástupce do církevních grémií, podává návrhy týkající se seniorátu a celé církve. Sborové shromáždění je veřejné, rozpravy se mohou účastnit i hosté. Zpravidla se koná v návaznosti na nedělní bohoslužby.

Nedělní škola

Sbor je mezigenerační společenství a jsme rádi, že ve Střešovicích děti mezi sebou máme a že tvoří jeho nepřehlédnutelnou a nepřeslechnutelnou součást. Od těch nejmenších v kočárku až po ty, které už se nad označením děti pohoršují.

Děti přicházejí do sboru v neděli, většinou s rodiči. Bohoslužby začínají pro děti i dospělé společně, po druhé písni, která se většinou vztahuje k příběhu, o kterém budou děti mluvit, děti odcházejí se svými učiteli do nedělní školy. Nedělní škola je část bohoslužeb přizpůsobená věku dětí. Děti zde probírají biblické příběhy, zpívají, kreslí, povídají si, někdy hrají hry. Před koncem bohoslužeb se děti vracejí do shromáždění a vyřizují sboru poslání (biblický verš) pro daný měsíc.

Ve dvou věkových skupinách se o děti starají sestry a bratři ze sboru: Viktor Žárský, Benjamin Schneider, Jonáš Plíšek, Klára Schneiderová, Ondřej Roskovec, Olga Brožová, Romana Kuboňová, Vladimír Urbánek, Anna Zemánková, Markéta Kočnarová, Ráchel Ridzoňová, Věra Matějková, Ondřej Lukáš a Petr Ryšavý. Tito učitelé se také během roku několikrát scházejí k poradě s farářkou sboru. Pro biblický výklad používáme příručku vydávanou naší církví.

Ve školním roce 2015/2016 začínáme cyklus příběhů ze Starého zákona s názvem Dál přece nejdeme sami.

Děti mohou přijít do nedělní školy i nepravidelně, když přijdete do kostela jen občas.

Více najdete na: http://katecheze.evangnet.cz/nedelka-prehled

Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM