Sborový účet

Milí přátelé a podporovatelé sboru. Fungování církve a sboru je do velké míry závislé na vaší štedrosti a ochotě podílet se i na finančním zajištění. Vaše příspěvky mohou mít formu pravidelného měsíčního saláru i jednorázového daru.

Daňová odečitatelnost daru

Všechny dary je možné uplatnit jako dar církevní organizaci při ročním zúčtování daní a uplatnit daňový odpočet. K tomu je třeba váš zaslaný dar označit specifickým symbolem nebo alespoň jménem. Potvrzení pro potřeby daňového přiznání dosta­nete na začátku následujícího roku na vyžádání ve sborové pokladně.

Všechny další informace vám rádi poskytnou faráři nebo pokladníci.

Potvrzení o finančních darech poskytnutých sboru dostanete v lednu – v březnu na vyžádání ve sborové pokladně v neděli po bohoslužbách.

Čísla sborových účtů

Číslo našeho účtu je: 2000275839/2010

Variabilní symbol vyjadřuje účel vaší platby:

Salár684
Jeronýmova jednota911
Opravy a údržba varhan 682007
Fond oprav682008
Činnost sborové diakonie 682011

Účet sociálního fondu: 2500653381/2010

Účet fondu dostavby: 2600120515/2010


Specifický symbol platby: Pokud chcete, aby byla platba evidována k vašemu jméno (je důležité, aby vám mohlo být vystaveno potvrzení pro účely daňového odpočtu), uveďte jako specifický symbol své osobní číslo. Osobní číslo vám sdělí pokladníci nebo si jej můžete přečíst na samolepce s vaším jménem na sborovém časopise při vydání Velkého evangelíka. Požádat o něj můžete i emailem br. f. Pokorného.

Příspěvky kupony

V rámci sbírky je možné přispívat formou sborových kuponů. Kupony si můžete pro kalendářní rok zakoupit u sborových pokladníků a poůžívat je pro dary při bohoslužbách. Nákup kuponů je evidován jako váš dar a je možné jej tak také uplatnit pro daňové odečty.


-