Ohlédnutí

Náš sbor a společenství zažívá mnoho událostí, z nichž některé si připomínáme stručným záznamem.

2017

Prosince: Vánoční hra a atmosféra

Listopad: Vystoupení pěveckého sboru

Vystupovali jsme nejenom u nás ve sboru, ale i v kostelíku na Bílé hoře

Ŕíjen: Díkuvzádní za úrodu


-