Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

Staršovstvo

Staršovstvo je správním orgánem sboru, odpovědným za chod sboru sborovému shromáždění. Staršovstvo tvoří volení zástupci sboru (presbyteři neboli starší) a faráři sboru. Laickým představitelem sboru je kurátor. Schůze staršovstva se konají zpravidla jednou měsíčně a jsou neveřejné.

Informace o usneseních staršovstva se dozvíte ze sborového zpravodaje - Evangelíka.

Členové staršovstva ve funkčním období 2014 - 2020:

Oliver Engelhardt

Tomáš Fendrych (kurátor)

Alena Fendrychová

Anna Hánová

Petr Jankovský (náměstek kurátora)

Pavel Keprta

Pavel Kočnar

Lukáš Kuboň

Radek Matulík

Jana Plíšková

Patrik Pospíšil

Petr Ryšavý

Jiří Schneider

Monika Žárská

Náhradníci:

1. David Kupilík

2. Libuše Kohoutová

3. Romana Plischková

4. Olga Brožová

5. Martina Hájková

6. Petr Posolda

7.Ada  VondráškováSite Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM